Logotipo Cláudia Araújo

Tapetes | Hairy Rug

65% polyamide, 5% elastane, 30% cotton

Clique na imagem para ampliar

TCB01 - White

TCB169 - Grape

TCB73 - Fendi


TCB11 - Brown

TCB02 - Black

TCB07 - Red


TCB13 - Bright Pink

TCB 351 - Carrot

TCB202 - Eggplant


TCB149 - Clearly Lilac

TCB141 - Saint Green

TCB 81 - Moss-Green


TCB 126 - Earth

TCB 203 - Tobacco

TCB 165 - Rat Grey


TCB17 - Ivory

TCB158 - Chewing gum

TCB 350 - Peach


TCB 349 - Malvam

TCB 277 - Blue jeans

TCB 12 - Navy blue


TCB 18 - Sand

TCB 113 - Salmon

TBR 266 - Rose


TCB 147 - Baby Pink

TCB 148 - Baby Blue

TCB 170 - Green Apple


TCB 272 - Fendi Export

TCB 21 - Royal